ceníky
  Služby
  Odpady a přeprava (včetně cen nádob na odpad)
<< zde >>

- platnost od 1.1.2017
  Čištění komunikací, veřejná zeleň a osvětlení
<< zde >>

- platnost od 1.1.2017
  Montážní práce VaK
<< zde >>

- platnost od 1.1.2017
  Vykupované druhotné suroviny
 

Pro stažení klikněte << zde >>
- platnost od 2.11.2017

  Vodné a stočné
 

Pro stažení klikněte << zde >>
- platnost od 1.4.2017

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2017.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Rozbory pitné vody
2013 << zde >>
2014 << zde >>