Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ODEČTY VODOMĚRŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2024

ODEČTY VODOMĚRŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2024Žádáme odběratele, kteří v době odečtů nebyli zastiženi doma, aby k 31.3.2024 provedli tzv. samoodečet a nahlásili 

některým z uvedených způsobů:

Přes zákaznický portál: 

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

Na e-mail: 

odecet.vodomeru@seznam.cz

Na telefonní čísla: 

774 216 307 - speciální číslo na hlášení odečtů - pouze SMS a hlasová schránka

554 751 601 - p. Bartoňková (6.00 - 14. 00 hod)

Osobně v budově správy TSV, Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem

Odevzdáním odečtového lístku, případně jinou písemnou formou do schránky umístěné u vstupních dveří na budově TSV, Jesenická 205 

(nezapomeňte na odečtový lístek uvést jméno, příjmení a adresu odběrného místa)

V případě, že při provádění odečtů nebude odběratel zastižen na odběrném místě a nenahlásí stav vodoměru do daných termínů,

vyúčtuje se spotřeba průměrem za předchozí období a na reklamace nebude brán zřetel!

Stav vodoměru můžou také nahlásit odběratelé, u kterých byl fyzický odečet proveden, ale požadují evidovat stav vodoměru ke dni 31.3.2024.

Takto nahlášený stav nejpozději do 2. 4. 2024 bude zaevidován.