image
image

O nás

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. byly zřízeny od 1.1.2002 jako nástupnická organizace rozpočtové a příspěvkové organizace Města Vrbno pod Pradědem s cílem podnikat v oblasti zajišťování služeb pro Město Vrbno pod Pradědem, občany a podnikatele.

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. jsou podnikající právnickou osobou a jejím 100% vlastníkem je Město Vrbno pod Pradědem. Nejvyšším orgánem společnosti je Rada města v působnosti Valné hromady společnosti a statutárním orgánem je jednatel společnosti.

Činnost společnosti byla postavena na základech činnosti předchozí organizace a převzala její hlavní činnosti v oblasti nakládání s odpady, údržbou místních komunikací, údržbou veřejné zeleně, provozováním veřejného osvětlení, provozování veřejného pohřebiště a koupaliště. V dalších letech byly činnosti rozšířeny o činnosti v lesnictví a o stavební činnosti. Provozování koupaliště bylo ukončeno v roce 2005 a od roku 2017 byla ukončena správa hřbitova.

K 1.1.2016 byl vkladem části závodu vložen společnosti Městem Vrbno pod Pradědem majetek vodovodů a kanalizací a společnost se stala vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Vrbně pod Pradědem.

TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. v současnosti zajišťují služby v oblasti odpadového hospodářství včetně provozu recyklačního dvora, údržby komunikací a veřejné zeleně, lesního hospodářství, provozuje veřejné osvětlení ve Vrbně pod Pradědem, vlastní a provozuje veřejný vodovod a kanalizaci ve Vrbně pod Pradědem a provádí různé stavební a montážní práce spojené s ostatními činnostmi.