Drobečková navigace

Úvod > Služby > Provozování vodovodů a kanalizací > NAŠE ČINNOSTI

NAŠE ČINNOSTI

 • provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Vrbně pod Pradědem a místních částí Mnichov, Železná, Vidly
 • zhotovení nové vodovodní přípojky (napojení na vodovodní řad ve správě společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., mohou provádět pouze zaměstnanci naší společnosti) včetně osazení vodoměrné soupravy
 • zhotovení kanalizační přípojky - provedení napojení kanalizační přípojky a kontrola napojení nové kanalizační přípojky před záhozem
 • zrušení přípojky (naši zaměstnanci provedou přerušení dodávky vody pro odběrné místo, demontáž vodoměru a zaslepení přípojky)
 • výměna armatur a montážní práce na vodovodních a  kanalizačních řadech
 • realizace vodovodních a kanalizačních řadů
 • vyjádření k existenci inženýrských sítí ve správě VaK TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO, s.r.o., ke stavbám, k projektové dokumentaci, ke stavebnímu povolení, k ohlášení stavby
 • likvidace odpadních vod ze septiků a žump
 • vytyčování inženýrských sítí ve správě společnosti TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.
 • výměna fakturačních vodoměrů
 • vyhledávání poruch na vodovodních řadech
 • opravy havárií vodovodů a kanalizací